HACO PHARMA

HacoPharma với 7 năm kinh nghiệm trong việc phân phối và cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ sắc đẹp chủ động với hệ sinh thái sản phẩm từ chăm sóc mẹ- bé và cả gia đình.
Khi xây dựng hệ sinh thái này, chúng tôi mong muốn mang đến những sản phẩm có chất lượng tuyệt vời bảo vệ sức khỏe, vừa tạo ra cơ hội việc làm, cơ hội kinh doanh, cơ hội có một cuộc sống hạnh phúc hơn cho hàng triệu con người Việt Nam.

Sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Tầm nhìn – Khi xây dựng hệ sinh thái này, chúng tôi mong muốn mang đến những sản phẩm có chất lượng tuyệt vời bảo vệ sức khỏe, vừa tạo ra cơ hội việc làm, cơ hội kinh doanh, cơ hội có một cuộc sống hạnh phúc hơn cho hàng triệu con người Việt Nam.

Sứ mệnh – HacoPharma với 7 năm kinh nghiệm trong việc phân phối và cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ sắc đẹp chủ động với hệ sinh thái sản phẩm từ chăm sóc mẹ- bé và cả gia đình.

Giá trị cốt lõi – Khi xây dựng hệ sinh thái này, chúng tôi mong muốn mang đến những sản phẩm có chất lượng tuyệt vời bảo vệ sức khỏe, vừa tạo ra cơ hội việc làm, cơ hội kinh doanh, cơ hội có một cuộc sống hạnh phúc hơn cho hàng triệu con người Việt Nam